Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI ‘nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI ‘ya ait inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği web sitesinde belirtilen ürün ve hizmetlerin ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com’ da onayladıktan sonra, sipariş verdiği Hizmet (ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ünvan: İNURDEMİREL DİJİTAL PAZARLAMA VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: MEŞRUTİYET MAH. KONUR SK. ÖZSOY İŞ HANI NO: 25 İÇ KAPI NO: 13 ÇANKAYA/ ANKARA

Web site adresi: www.inurdemirel.com – panel.inurdemirel.com

E-mail: info@inurdemirel.com

Telefon: 0850 309 41 74

Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.

 

ALICI

Adı, Soyadı/Unvanı:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın Satıcıya ait inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. İş bu sözleşme konusu hizmetler; SATICININ inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com adlı web sitesi üzerinden sunmuş olduğu SEO hizmetleri inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir.

3.2. ALICI satın almış olduğu mal/hizmet karşılığı kredi kartı veya diğer ödeme yöntemlerini kullanabilir.

3.3. ALICI, kredi kartı veya mobil ödeme ile paket satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen GSM numarası bilgilerinin, otomatik yenileme yapılması amacıyla SATICI’ya ait veri tabanına kayıt edilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. ALICI, inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com sitesindeki hizmetlerin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI tarafından satın alınan hizmet paketleri otomatik olarak, işleme onay verdiği anda aktif olacaktır.

3.5. Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartından tahsilat yapılmasından itibaren belirtilen teslimat tarihlerinde yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) iş günü içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.6. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Oluşturulan siparişlerde herhangi bir iade veya iptal hakkı yoktur.  Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

3.7. Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır.

3.8. Mal/hizmetin cinsi, türü ve tüm vergiler dâhil satış bedeli gerek bu sözleşmede gerekse iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan, destek birimi ile yapılan görüşmede ve(ya) ön bilgilendirme kısa mesajında ve(ya) linkinde ve(ya) gerekse www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

3.9. ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda, seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.10. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

3.11. ALICI, işbu sözleşme tarafı SATICI’nın her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir.

3.12. SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu mal ya da hizmeti tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu mal ya da hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu mal ya da hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, mal ya da hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının iade tarihinden itibaren ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

3.13. SEO çalışmaları, web sitenin görünürlüğünü artırmak için önemli bir faktör olan backlinklerin yanı sıra bir dizi karmaşık unsuru içerir. Ancak, SEO’nun başarısı yalnızca backlinklere dayalı değildir. Ayrıca, sitenin içerdiği içerikleri, rekabet seviyesi, sosyal medya etkileşimi, site hızı, site yazılımı, iç seosu ve daha birçok faktör de sonuçları etkileyebilir. Dolayısıyla, backlink paketlerinde tek başına bir yükseliş garantisi sunmaz.

3.14. ALICI, Hizmet Sağlayan’ın web sitesi, sosyal medya hesapları, pazarlama malzemeleri ve benzeri materyallerinde kendi logosunun referans olarak kullanılmasına izin vermektedir.

3.15. Tüm backlink paketi işlemlerimiz, 6 ay boyunca garantimiz altındadır. Herhangi bir olumsuz durumda, denk düşen bir telafi işlemi tarafımızdan gerçekleştirilir.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

4.1. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu hizmetin kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

 

4.2. ALICI; iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, mal/hizmetin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

(Türkiye içerisinden satın alınan mal ve hizmetler için tüm vergiler dahildir. Türkiye’den yurtdışına verilen siparişler için ülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarından kaynaklı her türlü gümrük bedeli, kdv ve benzeri durumlardan oluşabilecek ücretler dahil değildir.)

4.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimatı için mal veya hizmet bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal veya hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – GÜVENLİK- GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com ‘ da bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

5.1. ALICI tarafından www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com ‘a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

5.2. ALICI’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yansıra ve teyiden; ALICI’nın www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com’ a üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil olduğu İNURDEMİREL DİJİTAL PAZARLAMA VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

5.3. ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

5.4. www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya ve İNURDEMİREL DİJİTAL PAZARLAMA VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne aittir.

5.5. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com’da veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

5.6. www.inurdemirel.com ve panel.inurdemirel.com’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

5.7. SATICI, Sözleşme konusu mal ya da hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

 

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

6.1. İş bu sözleşmede çıkabilecek uyumsuzlukların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.